Acid Drinkers — Podˆe Wadliwe Zjawisko lyrics

Wizja niesprawiedliwej sprawiedliwoЬci przeraѕa mnie
Zabij© gўwno a pўjd© siedzie za czЖowieka
Czas sprzҐtnҐ, wyczyЬci to moejsce
To podЖa wizja strach na twej twarzy
W tym kierunku nie ma wyksztaЖcenia
A mam ochot© na powaѕnҐ czystk©
To czas aby naprawi ЬwiadomoЬ
Szukam eksperta - ci©ѕko go znale"
Wi©c co widzimy?! To podЖe, wadliwe zjawisko
Wi©c co widzimy?! No co? PodЖe, wadliwe zjawisko
Wi©c co widzimy?! To podЖe, wadliwe zjawisko
Co moѕemy czu?
Rzeka sЖўw z czarnej skrzynki wciҐѕ zatruwa mnie
Obraѕ© kup© gnoju a b©d© pЖaciЖ za obraz© czЖowieka
Mam ochot© spali ten Ьmietnik
Potrzebuj© mocy aby go wykoдczy
Wi©c co widzimy?!
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/acid-drinkers-pode-wadliwe-zjawisko-lyrics.html ]