Agmen — Mise Dobra lyrics

Kamenné tváøe mužù víry,
Masakr nevinných lidí.
Jezdci na koních nesoucí víru,
Pravdu, lásku a poznání dobra.

Oheò ožívá, jasná záø protíná oblohu.

Domy v plamenech mise dobra,
Mìsta duchù - domy v troskách,
èerný dým v mìsíèním svitu,
Jediná pravda hlásaná meèem a krví.

Láska boží dopadá s bièí
Na záda lidí vìøící v sebe,
Krvavé divadlo - popravy lidí,
Kamenné ruce potøísnìné krví.

Božská pravda - krev nevinných,
Temným andìlùm ztìškla køídla.
Dusot koní - poslední zvuky,
Které slyším z nenávratné dálky.
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/agmen-mise-dobra-lyrics.html ]