Black Flag — Black Love lyrics

Black love
No end in sight
Black love
No rest tonight
Black love
[?] is right
Black love
Feels so twisted [?]

Black love
[?] the night
Black love
Twisted.. (?)not
Black love(?) left to dry
Black love
Feels so twisted [?]
Yeah...

Black love
No sleep tonight
Black love
I roll the dice
Black love
Black.. [?] bites
Black love
Feels so twisted..[?]
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/black-flag-black-love-lyrics.html ]