Black Flag — Black Love lyrics

Black love
No end in sight
Black love
No rest tonight
Black love
(? ) is right
Black love
Feels so twisted (? )

Black love
(? ) the night
Black love
Twisted.. (? )not
Black love(? ) left to dry
Black love
Feels so twisted (? )
Yeah...

Black love
No sleep tonight
Black love
I roll the dice
Black love
Black.. (? ) bites
Black love
Feels so twisted..(? )
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/black-flag-black-love-lyrics.html ]