Capercaillie — Aiilein Duinn lyrics

Gura mise tha for eislean
Moch sa mhaduinn is mi g'eirigh
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat

Ma 's'en cluasag dhuit a ghaineanih
Ma 'se leabaidh dhut an gheamainn
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat

Ma 's en t-iasg do choinlean geala
Ma 's na Righ do luchd-faire
O hi shiubhlainn leat,
Hi ri bho, ho rinn o ho
Ailein Duinn, o hi shiubhlainn leat
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/capercaillie-aiilein-duinn-lyrics.html ]