Capercaillie — Rann Na Móna lyrics

La/ brea aoibhinn samhraidh 'gus me/ go tuirseach thath-lag
Ni/ raibh a fhios da/ laghadh ag duine ar bith an sce/al deas a tharla dom
'Sme/ dui si/os an cosa/n beag gan smaoineamh ar mo bhealach
Le boladh fe/ir, tha/inig draiocht san aer, is thosaigh mo chroi/ a dhamhsa
Rachad go Rann Na Mo/na
Rachad go Rann Na Mo/na
An ait ata/ gala/nta, thi/os chois na fairrge
Rachad go Rann Na Mo/na
I dtosach ta/ crann beithe, ar chu/l ta/ crann rua
I la/r ta/ fraoch corcra, is fuiseo/g beag faoi cheilt
'Sta/ amhra/n ag an e/an seo, go luath sa trathno/na
Maoidheamh! Boladh fe/ir is draiocht san aer, is ach an gcroi/ a dhamhsa
Tai/m cinnte beidh mo shaidh le fagha/il, sa tobar bhfhuighidh me/ uisce
Goldfidh me/ brada/n o/'n Fhairrge Mho/r in aice liom
'Sma fhaghann sibh cuirt ar an ait seo go luath insan oiche
Geallaim, buladh fe/ir is draiocht san aer, is dhe/anigh bhur gcroi/ dhamhsa
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/capercaillie-rann-na-mna-lyrics.html ]