Cool Kids Of Death — Zdelegalizowa Szcz[cie lyrics

Kiedy ju| spaliBem wszystko
Ka|de kolorowe pismo
Wszystkie zdjcia modelek
Ka|dy miBosny list
Nic si nie wydarzyBo
KoDca [wiata nie byBo
{aden |andarm nie przyszedB i nie waln"Öæ–Rr—6° §°dam |eby jak najprdzej zdelegalizowa szcz[ie
Wolno[ niech w paragrafach kar [mierci ma
Uniewa|ni abolicj stworzy tajnöƖ6¡¤’7¦7¡•¶Æ—vV¢֔&õ¶6’G&÷r¶ÆG’¶Æ@ §°dem |eby jak najprdzej zdelegalizowa szcz[ie /x2
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/cool-kids-of-death-zdelegalizowa-szczcie-lyrics.html ]