David Houston — Oh Happy Day lyrics

Oh happy day
Oh happy day
Oh happy happy day;
Oh happy dayWhen Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
He washed my sins away!
Oh happy day
Oh happy day
Oh happy day
Oh happy day
When Jesus washed
Oh when he washed
When Jesus washed
He washed my sins away!
Oh happy day
Oh happy day

He taught me how
He taught me
Taught me how to watch
He taught me how to watch
And fight and pray
Fight and pray
Yes, fight and pray

And he'll rejoice
And He'll, and He'll
Rejoice in things we say
And He'll rejoicein things we say
Things we say
Yes, things we say

Oh happy day, Oh happy day
Oh happy day, Oh happy day
Oh happy day
Oh happy day

Oh happy day, Oh happy day
When Jesus washed
Oh when he washed
He washed my sins awayHe tought me how
To watch, fight and pray
Fight and pray
Oh happy day, Oh happy day
When Jesus washed
Oh when he washed
He washed my sins awayWe'll live rejoicing
Ev'ry day, ev'ry day
Oh happy day, Oh happy day
When Jesus washed
Oh when he washed
He washed my sins away
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/david-houston-oh-happy-day-lyrics.html ]

Songwriters: EDWIN HAWKINS
Oh Happy Day lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC