Debbie Friedman — Bar'chu lyrics

Bar'chu et Adonai ha'm'vorach l'olam va'ed (2x)
Baruch Adonai (2x) ha'mvorach l'olam va'ed.
Bar'chu et Adonai ha'm'vorach l'olam va'ed
Bar'chu (4x
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/debbie-friedman-barchu-lyrics.html ]