Dwarves — Back Seat Of My Car lyrics

I'm livin' - I'm livin'
In the back seat of my car
I'm livin' - I'm livin'
In the back seat of my car
Hey hey hey hey hey
Hey hey hey hey hey
I'm in it- passed out in it
In the back seat of my car
I'm in it- cheatin' in it
Bangin' in the back seat of my car
And I hope- and I hope
And I hope- and I hope
I'm gonna get fucked- I'm gonna get fucked
I'm gonna get fucked- I hope I get fucked
I wanna get fucked, fucked, fucked, fucked,
Fucked, fucked, fucked
In the back seat of my car
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/dwarves-back-seat-of-my-car-lyrics.html ]