Dwarves — Flesh Tantrum lyrics

Flesh- flesh- flesh
Flesh tantrum
Flesh- flesh- flesh
Flesh tantrum
You make my skin crawl
It's way down under all(?)
And I'm wild- I'm free
I've got the ?
Flesh- flesh- flesh
Flesh tantrum
Flesh- flesh- flesh, flesh, flesh
Flesh tantrum
?
It's way down under all
And I'm wild- I'm free
I've got summer(?) fever
Flesh tantrum
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/dwarves-flesh-tantrum-lyrics.html ]