Era — Enae Volare Mezzo lyrics

Erreme ho-ha ho-ha
Erreme ho-ha
Endeio diavole
Erreme camieno camienostro
Erreme camieno camienostro

Oooa oooe cantare ho-ha
E meio malevo cantare
Oooa oooa oooe cantare ho-ha
E meio malevo cantare oooa

Isime penelope 'ndeio malevo

Erreme camieno camienostro
Dorime dorime
Ho-ha endeio diavole / Pensare teri me
Sa mi e on e batte
Sa mi e on e bazzione
Ho-ha endeio malevo

Emero
E me gioite l'imperisime volare
Ho-ha endeio malevo cantare
Isime penelope 'ndeio malevo cantero
Ho-ha endeio malevo
Erreme...
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/era-enae-volare-mezzo-lyrics.html ]