Foje — Meilës Nebus Per Daug lyrics

Tai buvo giedro dangaus pasiilgusios akys
Tai buvo vлlgi naktis be maюiausios vilties
Ir юvaigюdюiш
Ir aр taip troрkau matyti tamsoj kaip
рikрnosparniai mato
Man taip reikлjo iрgirsti balsus iрmintingш юmoniш
Tai buvo mano agonijoj virpanиios rankos
Jos troрko liesti tа рviesа kur sklido iр tavo akiш
Tai buvo niekad nepasiektas niekam neюinomas krantas
Tai buvo tыkstanиiai юodюiш б tylа tik neiрtartш
Tik niekada man meilлs mebus per daug
Ir рtai dabar aр matau visus tuos kurie nekenиia melo
Ir рtai dabar jau galiu pasakyt kad tavim aр tikiu
Ir tik рiandien namuose kuriuose mes ilgai jau gyvenam
Aр iр tikrшjш юinau ka daryti kad bыtш рviesiau
Ir tik рiandien man pavyko atrast pasiklydusб protа
Ir tik рiandien aр paюadinau vлl uюmigdytus jausmus
Ir tik рis momentas vienas vienintelis tam jis ir duotas
Kad aр galлиiau pamirрti kas buvo ir rasti kas bus
Ir aр юinau kad aр liksiu toks pat kaip рiandiena ir vakar
Ir aр юinau jei mane kas pakeis tai vis tiek bыsiu aр
Ir aр юinau kad dar begales kartш aр kilsiu su saule
Nes dar tiek pat kartш krentantis liftas юemyn mane neр
Linkлjimai nuo Ryиio iр Maюeikiш!
Oras@mazeikiai. Omnitel. Net
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/foje-meils-nebus-per-daug-lyrics.html ]