Foje — Tu Krenti lyrics

Nei blizgantys daiktai
nei pikti balsai
nei geismu griыtis
neprivers uюmerkt
link tiesos akiш
ir nebebus юingsniш atgal
aр numeиiau visas
рypsenш pinkles
mimikas veidш
nabereikia jш
aр tavim tikiu
ir niekada to nebeslлpsiu
taip aр tave matau
aр tave jauиiu
aр gerai юinau
posыkius minиiu
juk tu dar tenai
kur link nebebus юingsniш atgal
kam kam save юudai
liыdesio kava
pokalbiш tyla
muzikoj klaikioj
tu randi save
tavo dюiaugsmai tavo nelaimл
jau greit taves neliks
dыmш migloje
saujoj pelenш
ampulлj tuриioj
vyno svaigume
dingsiu ir aр liыdesio jыroj
1988
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/foje-tu-krenti-lyrics.html ]