Hanzel Und Gretyl — Watch Tv Do Nothing lyrics

Glotz tvol und alles is gut
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
Watch TV do Nothing
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/hanzel-und-gretyl-watch-tv-do-nothing-lyrics.html ]