Hayehudim — Ella lyrics

אני יודע שעזבת
ואיך שזה כאב באותו הרגע
אני יודע שרצית
וכמה את ניסית לשנות את הרקע
אני יודע זה מוכר
וכמה מנוכר אני ודאי נשמע

קורא לה אלה
אני שוב קורא לה אלה
אני שוב קורא לה אלה
למרות מה שעשיתי

אני יודע שנסעת בהודו הסתובבת
ועישנת ת'מזח
אני יודע שאמרת הבן זונה בוגד כן בטח
אני יודע זה מוכר
וכמה מנוכר אני ודאי נשמע

קורא לה אלה
אני שוב קורא לה אלה
אני שוב קורא לה אלה
למרות מה שעשיתי

אז מה שנתת נתת בשבילי
ומה שלקחת תמיד יישאר איתי
אז הנה אני בוכה כאן
ואומר לך זה נכון
אבל קורא לך

לא אל תדאגי אני לא נשאר לבד, לא אנ'לא נשאר לבד
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/hayehudim-ella-lyrics.html ]