Hayehudim — Sammy Hofshi lyrics

Sammy nasa
Sammy kvar hakol nisa-mi
Yesh lo gadol
Sammy chashav
Sammy kvar shanim nechshav
Kochav rock 'n roll

Sammy chofshi
Pashut hu lo normali
Megi'a me'achor
Magi'a lach ligmor
Tiri ani mavtiach
Rak tni li laazor
Vehine' ze magi'a

Sammy kochav
Sammy mesachek achshav
Beseret kachol
Sammy Elil
Sammy walla eize' pil
Lamut al hakol

Sammy malian
Sammy kama balagan
Asita hayom
Sammy charman
Sammy hine' vivian
Tagid la shalom
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/hayehudim-sammy-hofshi-lyrics.html ]