Kasia Kowalska — Domek Z Kart lyrics

Pocz№tek cudowny jest
Ty kochasz I ona teї
Na skutek zderzenia ciaі
Straciіeњ gіowк znуw
A potem mijaj№ dni
Za pуџno by roniж іzy
Za pуџno by przerwaж walc
Tak obojкtnych dusz
Z obawy przed pustk№ - grasz
Tak jak wiкkszoњж z nas

Sam pewnie teraz widzisz їe
Z poczucia winy nie da siк
Zbudowaж nic na dіuїej
Tylko domek z kart
Co jeњli szczкњcie minie ciк
Spкtane rкce widz№c twe
Czy warto iњж pod pr№d
Odpowie tylko serca gіos

Kobieta zaіoїy ci
Miіoњci krуciutk№ smycz
Uszyty z wyrzutуw frak
Na њlubie wіoїysz znуw
A їycie z ni№ przyznaж chciej
Dalekie jest od okej
W ten њwieїy maіїeсstwa mur
Chcesz waliж gіow№ juї
Z obawy przed pustk№ grasz
Tak jak wiкkszoњж z nas

Sam pewnie teraz widzisz їe
Z poczucia winy nie da siк
Zbudowaж nic na dіuїej
Tylko domek z kart
Co jeњli szczкњcie minie ciк
Spкtane rкce widz№c twe
Czy warto iњж pod pr№d
Odpowie tylko serca gіos

Str№camy siebie w przepaњж
Bierzemy co podtyka los
Zamiast po prostu uciec
Gdy jest na to czas
Co jeњli szczкњcie minie ciк
Spкtane rкce widz№c twe
Czy warto iњж pod pr№d
Zapytam ciebie
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/kasia-kowalska-domek-z-kart-lyrics.html ]