Kayah — Cicho Tu lyrics

Kiedy milczysz jesteњ ciemn№ rzek№
W lustrze ktуrej bojк przejrzeж siк
Nawet jeњli most jest niedaleko
Nie potrafiк przejњж na drugi brzeg
Chodџ dotykaж mogк ciк palcami
Jesteњ tak daleko їe nie czujesz nic
Tajemnica stoi miкdzy nami

Bo mуwisz mi
Czкsto o niczym
Ale zawsze o czymњ milczysz

S№ tysi№ce sіуw lecz co mi po nich
Jeњli їadne nie jest z twoich ust
Kiedy milczysz jesteњ sercem swoim
I myњl№ przy niej chociaї ciaіem tu
I chodџ mnie pocieszasz
Spojrzeniami
Jesteњ tak daleko їe
Nie widzisz nic
Tajemnica stoi miкdzy nami

Bo mуwisz mi
Czкsto o niczym
Ale zawsze o czymњ milczysz

(cicho tu, cicho tu)
Nie ma sіowa tak lekkiego jak
(cicho tu, cicho tu)
Nawet jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
Nikt nie nazwie juї niczego
(cicho tu, cicho tu)
Oj tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
A ze њniegu za oknami
(cicho tu, cicho tu)
Cisza wziкіa caіy chіуd
(cicho tu, cicho tu)
I rozpiкіa miкdzy nami
(cicho tu, cicho tu)
Cicho tu I cicho tu
Bo mуwisz mi
Czкsto o niczym
Ale zawsze o czymњ milczysz

(cicho tu, cicho tu)
Sіowa jak dojrzaіa wiњnia, nie
(cicho tu, cicho tu)
Nie popіyn№ z twoich ust
(cicho tu, cicho tu)
Czerwieс jej podziwiam w myњlach
(cicho tu, cicho tu)
Oj tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
Sіowa jak soczysta wiњnia
(cicho tu, cicho tu)
Mogк іykaж I nie czuж nic juї
(cicho tu, cicho tu)
Gdzie ona koсczy siк a gdzie zaczyna
A tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
Moїe zdrada ktуra wіaњnie przyszіa
(cicho tu, cicho tu)
Aї tak wiele obiecaіa mu
(cicho tu, cicho tu)
I zamknкіa rкk№ jego usta
(cicho tu, cicho tu)
Jest tak cicho tu

(cicho tu, cicho tu)
Nie ma, nie ma sіowa nawet lekkiego
(cicho tu, cicho tu)
Jak z poduszki puch
(cicho tu, cicho tu)
I nie nazwie juї niczego
O, cicho tu...
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/kayah-cicho-tu-lyrics.html ]