Kayah — Wszystko Siê Skoñczy³o lyrics

Jeszcze dzieс siк nie skoсczyі, nie
A dіonie dwie w niemocy opadіy
I jak dwa ptaszki zemdlaіy
A sіowa uciekіy w poњpiechu gdzieњ z moich warg
Jeszcze dzieс siк nie skoсczyі, nie,
A niemych ust rysunek niosк, jak
Motyla co przysiadі
Na chwilк I zostawiж chciaі po sobie њlad

Dzieс siк nie skoсczyі jeszcze,
A wszystko siк skoсczyіo,
Choж jak zboїe siaіeњ miіoњж

Jeszcze dzieс siк nie skoсczyі, nie
A nocy cieс spadі na mnie jak pіaszczem
Choж jeszcze sіoсce za oknem
Z czuіoњci№ w oczy mrok zajrzaі mi I zostaі tu
A moїe on, jedyny mуj,
Odebraі mi wzrok, by zatrzymaж mnie tu
A moїe zamkn№і mi palcami powieki,
Jak zgasіe oczy zamyka siк umarіym juї

Dzieс siк nie skoсczyі jeszcze,
A wszystko siк skoсczyіo
Choж ja pamiкtam ciebie,
Jak zboїe siaіeњ miіoњж...
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/kayah-wszystko-si-skoczyo-lyrics.html ]