Moonlight — Belibaste lyrics

Jak wiele anio³ów
Musia³o p³akaæ
Jak wiele rzek
Trzeba by³o zawróciæ
Jak wielu ludzi
Musia³o zgin³æ
Dla srebra I z³ota

Jak wiele dzieci
Musia³o umrzeæ
Jak wiele góare
Przesuniêto
Jak wiele dusz
Sprzedano
Za srebro I z³oto

Ale ziemia nam wybaczy
Jesteœmy tylko ludŸmi
Ona zawsze bêdzie z nami
Nawet gdy zap³on³ stosy
Za srebro I z³oto

Ale ziemia nam wybaczy
Jesteœmy tylko ludŸmi
Ona zawsze bêdzie z nami
Nawet gdy oddamy wszystko
Za srebro I z³oto
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-belibaste-lyrics.html ]