Moonlight — Col lyrics

[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

... Uwielbiam, gdy
Opuszkami pokazujesz mi
Jak lekko jest zobaczyæ twój erotyzm...

(Teraz nie, póŸniej)
Gdy sami bêdziemy

Poka¿ê Ci

Jak œwiat klêka przede mn¹...
Jak giniemy I pojawiamy siê...
W krótkich chwilach (odpoczynku)
... Kiedy sami bêdziemy poka¿ê ci.

Kiedy muskasz me pragnienia (to)
Kolorujesz je
W b³êkit nieba ubierasz to
O czym mówimy.

I love it when
You show me with your fingertips
How easy it is to see
Your erotism

When we are alone I'll show you
How the world kneels down - we die
We appear again
In these few short moments
When we are alone
I will show you this

When you're stroking my desires
You colour them
What you're talking about
You make it light blue
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-col-lyrics.html ]