Moonlight — Nic lyrics

[music: Potasz, Konarska; lyrics: Potasz]

(to dzieñ, w którym nie ma nic, tylko sen nie chciany
... Chodzê I œpiê)

Mówiê do ciebie... I œpiê

Kocham siê z tob¹
Zagubion¹ tw¹ rozkosz widz¹c... I œpiê nadal

Patrzê na ciebie... I œpiê

W ekstazê uciekasz
Zawiedzion¹ tw¹ rozkosz wiedzê... I œpiê nadal

... I œpiê nadal

(kiedy sen oddala siê
Kiedy nie wiem po co iϾ
Wstajê I to jest
Ten w³aœnie dzieñ
W którym wszystko traci sens)

The day nothing, nothing's here
Only dream unwanted
I walk and sleep

I talk to you
And sleep
I make love to you
I am lost when I see your bliss
And I still sleep
I look at you
And sleep
You run in extasy
Disappointed I see your bliss
And I still sleep

When my aim is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
When all is far away
And I don't know what it's for
I get up and see that this is the day
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-nic-lyrics.html ]