Moonlight — Stadium Wiary lyrics

Poziomy siê koñcz³
Odarte powracaj³

Tak, tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest I wierzy³am
Tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
¯e gasn³ inne kolory

Dobrze jest jak jest
Mówi³eœ I wierzy³am

Tak, tak.. I mówi³eœ dobrze jest jak jest I wierzy³am
Tak... I mówi³eœ dobrze jest jak jest
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
¯e gasn³ inne kolory

Poziomy wiary mam I nie mam
S³yszê co chcê, co nie chcê, boli
Co konkretnie boli, ciê¿ko powiedzieæ
Noc jest najgorsza, choæ j³ najbardziej kocham
Wino szkar³atne pijê do utraty tchu
Œniê I zapominam

Czujê ból, ju¿ tylko gorycz wina we mnie jest
Nic nie by³o, gdy za rêkê prowadzi³eœ mnie
Bojê siê
Mówi³eœ jutro bêdzie dobrze znów
Ju¿ Ci nie wierzê
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-stadium-wiary-lyrics.html ]