Moonlight — Trocha? Późniejsze PopoÃ…?udnie lyrics

"Zw¹tpienie... zegar... monotonia."

Jak magnes
Wabi i przyci¹ga
Usi¹dŸ i pos³uchaj
Zamknij oczy pomyœl
To wskazówki
Tiktaktiktaktiktaktiktak
Zamknij oczy popatrz
To wskazówki
Tiktaktiktaktiktaktiktak
Hipnotyzm
Tik... tak... patrz patrz znowu

Myœli daleko od zegara
A oczy we wskazówkach zamkniête
Tik... tak... mo¿e tak umrê patrz¹c

Wyrwany nagle z koszmaru
Odwracam zegar...
Lecz ci¹gle widzê w lustrze
Te cholerne wskazówki
I opêtañcze senne oczy
Utopione w bezmiarze tykania
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-troch-pniejsze-popoudnie-lyrics.html ]