Moonlight — Umbra lyrics

Patrzê w siebie I widzê coraz mniej
Powoli przemieniam siê
I mówiê tak jak ty

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest
S³yszê ten g³os wyra¼nie

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
S³owa te same co zawsze nie moje s±

Podnosisz d³oñ podnoszê sw±
Robisz co¶ ja robiê te¿
Odwracasz siê za tob± idê
Robisz co¶ ja robiê te¿

Patrzê w siebie I widzê coraz mniej
Powoli przemieniam siê
I mówiê tak jak ty

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest
S³yszê ten g³os wyra¼nie

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
S³owa te same co zawsze nie moje s±

Jestem jak cieñ
Który kiedy¶ by³ czê¶ci± ciebie

Podnosisz d³oñ podnoszê sw±
Robisz co¶ ja robiê te¿
Odwracasz siê za tob± idê
Robisz co¶ ja robiê te¿

Patrzê w siebie I widzê coraz mniej
Powoli przemieniam siê
I mówiê tak jak ty

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest
S³yszê ten g³os wyra¼nie

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
S³owa te same co zawsze nie moje s±

Jak kuk³ê na sznurkach ci±gniesz mnie gdzie¶
Jak kuk³ê na sznurkach...
Gdzie nie ma mnie

Patrzê w siebie I widzê coraz mniej
Powoli przemieniam siê
I mówiê tak jak ty

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
Nie wiem nie wiem nie wiem jak to jest
S³yszê ten g³os wyra¼nie

Wiem jak bardzo, bardzo tego chcesz
Prosisz bym mówi³a tak jak ty
S³owa te same co zawsze nie moje s±
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/moonlight-umbra-lyrics.html ]