Myslovitz — Wyznanie lyrics

Jak liњcie na niebie
Jak szeptu pragnienie
Odchodz№c w ciemnoњci
Wspomnieniem westchnienia

Szaroњж dokoіa
Miіoњci znaczenie
Oddechu twych uczuж
Њwiatіo na wietrze

Kwiaty na sіoсcu
Pіon№ce zіe twarze
Cierpienia znaczenie
Czuіoњci pragnienie

Tekst jest wіasnosci№ jego twуrcy.
Tekst zostaі zamieszczony jedynie w celach edukacyjnych.
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/myslovitz-wyznanie-lyrics.html ]