Natalia Kukulska — Tyle S³Oñca W Ca³Ym MieÅ“Cie lyrics

Dzieс wspomnienie lata
Dzieс sіoneczne жmy
Nagle w tіumie w samym њrodku miasta
Ty po prostu ty

Dzieс godzina zwierzeс
Dzieс przy twarzy twarz
Szuka pamiкж popl№tanych њcieїek
Lecz czy znajdzie nas

Tyle sіoсca w caіym mieњcie
Nie widziaіeњ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios№ szczкњcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie њwiatіem w smugк cienia
Popatrz o popatrz
Ј№czy serca wi№їe dіonie
Moїe nam zawrуciж w gіowie
Teї
Tyle sіoсca w caіym mieњcie

Dzieс powrotna podrуї
Dzieс podanie r№k
Ale niebo caіe jeszcze w ogniu
Chce zatrzymaж wzrok

Tyle sіoсca w caіym mieњcie
Nie widziaіeњ tego jeszcze
Popatrz o popatrz
Szerokimi ulicami
Nios№ szczкњcie zakochani
Popatrz o popatrz
Wiatr porywa ich spojrzenia
Biegnie њwiatіem w smugк cienia
Popatrz o popatrz
Ј№czy serca wi№їe dіonie
Moїe nam zawrуciж w gіowie
Teї
Tyle sіoсca w caіym mieњcie

Babe babe nie zrozum mnie џle
W twoim gіosie moїna zakochaж siк
Gdy Natalia њpiewa sіoсce њwieci
Њwiat siк krкci budz№ siк do їycia chкci
Byliњmy ludџmi to s№ z tamtych dni wspomnienia
Anny Jantar gіos na nowo dziњ rozbrzmiewa
Њpiewajmy razem refren wszyscy znacie
Sіoneczny rytm przynoszк siostro bracie

Nie ma takiego prawa ani ustawy
Nikt nie odci№gnie mnie od zabawy
Nareszcie tyle sіoсca w kaїdym mieњcie
Chicago, L№dek Zdrуj, czy w Budapeszcie
Ja jeszcze nie skoсczyіem swego wywodu
Nie potrzebujк szukaж przyczyn i powodуw
Funky Filon Czіowiek Roku nie udaje proroka
Lecz traktuje wszystko z przymruїeniem oka
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/natalia-kukulska-tyle-soca-w-caym-miecie-lyrics.html ]