Noa — Le'at Keholem Halev lyrics

Ulai kan nigmeret darki
Al hasaf hashalev.
Notfim kochavim yerukim
Le'at -- keholem halev.

Beivshat anafim yeveshah,
Birkat shlomim :
Haetsim haktanim bachorshah
Chiku li kol hayamim.

Mah muzar shebikashti otcha
Bidrachim larov,
Ad shebati al saf beitcha
Vehu koh karov.
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/noa-leat-keholem-halev-lyrics.html ]