Prodigy — We Eat Rhythm lyrics

Rhythm, rhythm, rhythm
We eat rhythm, we sleep rhythm
I'd die for the rhythm
I live for the rhythm
We eat it, we sleep it

(?? ?)

Rhythm, rhythm, rhythm
The rhythm we eat, the rhythm we live
Go!
We eat it, we sleep it
I live for the rhythm, I die for the rhythm

...
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/prodigy-we-eat-rhythm-lyrics.html ]