Sebnem Ferah — Korkarak Yaþýyorsan lyrics

цyle bir hayat yaюadэm ki
Cenneti de gцrdьm cehennemi de
цyle bir aюk yaюadэm ki
Tutkuyu da gцrdьm pes etmeyi de
Bazэlarэ seyrederken hayatэ en цnden
Kendime bir sahne buldum oynadэm
цyle bir rol vermiюler ki
Okudum okudum anlamadэm
Kendi kendime konuюtum bazen evimde
Hem kэzdэm hem gьldьm halime
Sonra dedim ki sцz ver kendine
Denizleri seviyorsan dalgalarэ da seveceksin
Sevilmek istiyorsan цnce sevmeyi bileceksin
Uзmayэ seviyorsan dьюmeyi de bileceksin
Korkarak yaюэyorsan yalnэzca hayatэ seyredersin

цyle bir hayat yaюadэm ki
Son yolculuklarэ erken tanэdэm
цyle зok deрerliymiю zaman
Hep acele etmem bundan anladэm

Kendi kendime konuюtum bazen evimde
Hem kэzdэm hem gьldьm halime
Sonra dedim ki sцz ver kendine
Denizleri seviyorsan dalgalarэ da seveceksin
Sevilmek istiyorsan цnce sevmeyi bileceksin
Uзmayэ seviyorsan dьюmeyi de bileceksin
Korkarak yaюэyorsan yalnэzca hayatэ seyredersin
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/sebnem-ferah-korkarak-yayorsan-lyrics.html ]