Sebnem Ferah — Senin Adýn Ne lyrics

Bir adэm daha gelirsen ьstьme
Bьtьn iyi niyetim anlamsэz kalacak
Son bir kez daha atarsan ьstьme
Zehirli oklarэndan sana dцnecek

Sus pus durmam sankinliрimden
Эnsani niyetle зцzmeyi sevdiрimden
Эlle de savaюmaksa istediрin
Cesaretin var mэ yenik dьюecek

Bildiрin tek yol savaюmaksa
Aklэnla kalbin bir tьrlь buluюmuyorsa..
Senin adэn ne?
Bana ismini sцyle..
Senin adэn ne?
Bana ismini sцyle..

Senin adэn ne?
Цnce ismini sцyle
Neden bцyle nefret
Dolusun sцyle

Senin derdin ne?
Цnce derdini sцyle
Neden bцyle nefret dolusun sцyle

Neden цnce adэnэ sordum biliyor musun
Biraz kendine dцnmen daha iyi olacak
Bir adэm daha atmadan цnce
Yolun nerde bitiyor baksan iyi olacak

Зok mu anlamsэz geldi adэnэ sormam
Kim olduрunu unutmandan olacak
Gцrdьn mь hala anlamaya зabalэyorum
Эyi niyet suyumdan boю vadin эslanacak

Bildiрin tek yol savaюmaksa
Aklэnla kalbin bir tьrlь buluюmuyorsa..
Senin adэn ne?
Bana ismini sцyle..
Senin adэn ne?
Bana ismini sцyle..

Senin adэn ne?
Цnce ismini sцyle
Neden bцyle nefret
Dolusun sцyle

Senin adэn ne?
Цnce ismini sцyle
Neden bцyle nefret
Dolusun sцyle
[ Lyrics from: http://www.lyricsty.com/sebnem-ferah-senin-adn-ne-lyrics.html ]